wheelchair-749985_1280Máte v priemere viac ako 20 zamestnancov?

Ak áno, tak ste povinní zaplatiť štátu pokutu alebo zamestnať ZP občana!

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.

Vedeli ste, že náhradné plnenie je o 113 eur výhodnejšie za každého jedného ZŤP zamestnanca vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?

Zistite viac…

*zdroj dielne.sk